Duplikaty

Zaświadczenie o homologacji zbiornika LPG jest niezbędne podczas obowiązkowego badania technicznego pojazdu. Jeśli zagubiliśmy ten dokument to należy uzyskać jego duplikat. W związku z tym, iż jesteśmy w branży od czternastu lat, to możemy pomóc uzyskać Ci taki duplikat. Prześlij do nas mailowo, bądź dostarcz osobiście następujące dane:

– nazwa producenta zbiornika

– nr fabryczny

– rok budowy

– pojemność

– nr homologacji

– dla zbiornika walcowego jego wysokość, dla toroidalnego (w miejscu koła zapasowego) wysokość i średnica

Pamiętaj, że jeśli chcesz abyśmy wysłali dokument pocztą potrzebujemy także twojego adresu. Duplikaty można także odbierać osobiście w naszym serwisie. Czas oczekiwania na duplikat zaświadczenia homologacji wynosi ok. 14 dni. Koszt uzyskania duplikatu 150zł brutto. Należność należy uregulować z góry, numer konta przekazujemy po przesłaniu do nas maila z danymi zbiornika. W tytule przelewu proszę wpisać nr fabryczny zbiornika i nazwę producenta.