Raty

Współpracujemy z bankiem Santander Consumer Bank. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować najlepsza ofertę kredytową na zakup i montaż instalacji gazowej lub innych usług wykonywanych przez nasz serwis. Formalności są zminimalizowane, decyzję o przyznaniu kredytu otrzymujemy w kilka minut. U nas masz możliwość zaciągnięcia kredytu nawet o wartości 30.000 zł, na okres 36 miesięcy. Dzięki długiej współpracy z wyżej wymienionymi bankami, możemy zaoferować kredyt na bardzo preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie naszych kredytów wynosi jedynie 1% miesięcznie.

Kredytu udzielamy osobom pełnoletnim posiadającym numer PESEL oraz zdolność do czynności prawnych, która legitymuje się:

– ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub
– kartą stałego pobytu i paszportem (obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej) lub
– dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu (obcokrajowiec – obywatel UE)